V případě obav či stížností na možné porušení práv k duševnímu vlastnictví nás prosím kontaktujte na adrese Legal@whosebilling.com , s konkrétním určením práv údajně porušených a obviněného produktu.

(Tato e-mailová adresa se týká pouze práv duševního vlastnictví a právních otázek. Jiné požadavky se nemusí dostat k odmítnutí.)